Opsigelse på grund af manglende samarbejdsvilje

Oplever arbejdsgiver, at der er problemer med en bestemt medarbejders adfærd, fordi medarbejderen ikke kan eller vil samarbejde med sine kolleger og sin forestående, kan det, som beskrevet i afsnit 1.2.2.2 ovenfor ofte begrunde en opsigelse, hvis medarbejderen ikke er i stand til at forbedre sine samarbejdsevner. Læs videre “Opsigelse på grund af manglende samarbejdsvilje”

Opsigelse af medarbejder efter 120-dages reglen

Funktionærlovens § 5, stk. 2, indeholder en særlig adgang for arbejdsgiver og medarbejder til at aftale, at arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel, uanset medarbejderens anciennitet, hvis medarbejderen modtager løn under sygdom i mere end 120 dage inden for en 12-måneders periode. Læs videre “Opsigelse af medarbejder efter 120-dages reglen”