Opsigelse på grund af konkurrerende virksomhed

Alle medarbejdere har loyalitetspligt over for deres arbejdsgiver, når de er i et ansættelsesforhold. I denne loyalitetspligt ligger også et forbud imod at agere på en måde, som kan skade arbejdsgiver.

En medarbejder kan af samme årsag ikke udøve konkurrerende virksomhed ved siden at sit arbejde.

Problemet opstår ofte ved, at medarbejderen – eventuelt i en opsigelsesperiode – forbereder at udøve konkurrerende virksomhed til efter medarbejderen er fratrådt.

Så længe der alene er tale om forberedende virksomhed – eksempelvis oprettelse af selskab, reservation af internetdomæne o. lign., vil medarbejderen ikke kunne bortvises for det.

Retter medarbejderen derimod henvendelse til arbejdsgivers kunder eller leverandører, vil man hurtigt bevæge sig over i, at der ikke længere er tale om forberedelser, men derimod om reel virksomhed – og i så fald kan medarbejderen bortvises.

Hvis medarbejderen derudover tilegner sig tavshedsbelagte oplysninger, som ikke er nødvendige for udførelsen af medarbejderens arbejde – eksempelvis udskrivning af kunde- og prislister, gennemgang af markedsføringsstrategier og lignende, vil dette i sig selv efter omstændighederne kunne begrunde en bortvisning, da medarbejderen ikke kan have nogen berettiget interesse i at fremskaffe de pågældende oplysninger, og arbejdsgiver er ikke forpligtet til at finde sig i, at medarbejderen på den måde ”snylter” med en klar skadeshensigt.

Er medarbejderens ægtefælle ansat i en virksomhed, der konkurrerer med medarbejderens arbejdsgivers, er det ikke nødvendigvis en saglig opsigelsesgrund – endsige en bortvisningsgrund – men det stiller ekstra krav til, at medarbejderen overholder sin tavshedspligt vedrørende forhold, der kan være af interesse for ægtefællens arbejdsgiver.

Det er ikke nødvendigt, at medarbejderen selv ejer den konkurrerende virksomhed, før der kan ske bortvisning. Også økonomiske interesser i form af tillidsposter, bestyrelsesposter eller ejerandele kan være tilstrækkeligt til, at medarbejderen kan bortvises, fordi arbejdsgiver ikke kan have tillid til, at medarbejderen ikke lader sin interesse i den konkurrerende virksomhed have indflydelse på arbejdet for arbejdsgiver.

Økonomiske interesser i form af aktier i store, børshandlede aktieselskaber, vil derimod kun ganske sjældent kunne begrunde sanktioner, da medarbejderen her ikke vil have nogen reel indflydelse på, hvordan selskabet bliver drevet og klarer sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *